מהו תהליך גיוס והגדרת תפקיד?

ארגון הינו מקום המבוסס על כוח אדם. בכדי שמטרות הארגון יתבצעו בצורה יעילה, על הארגון לדעת לגייס את האנשים הנכונים, אלו היודעים לעשות את העבודה בצורה המיטבית ביותר.

בכדי למצוא את האדם המתאים לתפקיד הרצוי היכול להשתלב במקום העבודה גם מבחינה ארגונית ומנטלית, צריך לנהל תהליך גיוס מסודר ומאורגן. את התהליך גיוס אנו מתחילים בהגדרת התפקיד.

הגדרת התפקיד בנויה ממספר שלבים. בשלב הראשון אנו מגדירים מהם המשימות, הפעולות והדרישות הרצויות והמצופות מהעובד. בשלב השני אנו קובעים בהסתמך על השלב הראשון מהם הפרמטרים או במילים אחרות המומחיות הנצרכים להופיע במועמד בשביל שיוכל ליישם את דרישות התפקיד. לרוב הפרמטרים אליהם עלינו לשים לב הם: רמת ההשכלה - לדוגמה תואר ראשון או שני, כישורים מיוחדים – לדוגמה ידע עיצובי ותכונות אישיות הכרחיות – לדוגמה יכולת טובה בעבודת צוות. כמובן שעל כל הפרמטרים להיות קשורים ישירות לביצועי התפקיד. בסיום שלב זה מגיע השלב השלישי והאחרון בו אנו מסכמים ומכינים תיאור של התפקיד בצורה ברורה ועניינית. בתיאור יופיע שם המשרה, המטלות אותם התפקיד כולל, מהם הדרישות מהמועמד כגון תואר וכדו'. דרגת המשרה ביחד עם יחסי כפיפות ולבסוף מהם זמני העבודה.

הגדרת התפקיד עוזרת לנו בכל התהליך של גיוס ומיון עובדים, קל לנו יותר למיין מועמדים ולהגיע לבחירת המועמד הפוטנציאלי כאשר אנו מתמקדים ודבקים בקריטריונים שהצבנו לתפקיד.

כאשר התפקיד מוגדר ומסודר אנו יכולים להתחיל את התהליך גיוס. התהליך כולל: פנייה למקורות גיוס חיצוניים או/ו פנימיים באמצעות כלי פרסום איתם החברה פועלת, מיון המועמדים, ראיון ומבחן אישי, בחירת המועמד המתאים מבין כל המועמדים הפוטנציאליים ולבסוף חתימת החוזה .   

כחלק מהתהליך גיוס עלינו לבדוק כי אנו פועלים בהתאם לחוק ולמדיניות הארגון. עלינו לוודא שאין אפליה בתהליך הבחירה, שאנו פועלים לפי דרכי הפרסום המקובלות ועומדים בכל הקריטריונים.

כפי שהנכם רואים התהליך גיוס הינו מורכב, מסובך ולעיתים אף מסורבל, ברצוננו להקל עליכם ולסדר בצורה מיטבית את התהליך כך שיראה לכם פשוט, קל ובעיקר ישים. לשם כך רדמץ' בונה עבורכם מערכת גיוס המותאמת לצורכי ולדרישות החברה. המערכת מארגנת עבורכם את התהליך והופכת אותו ליעיל וברור יותר.