בית הספר הגבוה לטכנולוגיה

בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים (בג"ט) הוא מוסד להשכלה גבוהה, המשלב לימודים אקדמיים יישומיים עם לימודי תורה במתכונת ישיבה גבוהה לבנים ובמתכונת מדרשה לבנות. לבית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים הכרה מלאה מהמועצה להשכלה גבוהה של מדינת ישראל.
המערכת גיוס של רדמץ' (Redmatch) הוטמעה בבית הספר הגבוה לטכנולוגיה כדי לסייע במציאת העובדים המתאימים ביותר. תוכנת גיוס זו הותאמה באופן ייחודי לתהליך גיוס המאפיין את הארגון. בנוסף, מערכת משאבי אנוש מאפשרת לבוגרי המכון למצוא עבודה באופן יעיל ומהיר בארגונים המובילים בארץ. כל סטודנט יכול למקסם את כלי חיפוש העבודה שברשותו בזכות המערכת גיוס ולהגיש מועמדות למשרות שונות וגם לעקוב אחר התקדמותו בכל משרה. המערכת גיוס של רדמץ' (Redmatch) תרמה ליישום ניהול תהליכי גיוס מקיפים ומהירים יותר.