NAYA

חברת NAYA Technologies הינה חברה מקצועית ומובילה, המתמחה בשירותי יעוץ, הדרכה ומתן פתרונות אופטימאליים לעולם בסיסי הנתונים והמידע. NAYA מתמחה בפלטפורמות המובילות בעולם; .MYSQL ,Oracle ,SQL Server היועצים של NAYA הינם מקצוענים ומומחים בשוק ה- IT בישראל. שרותי הייעוץ וההדרכה מתבצעים תוך הקפדה על רמת מקצועיות גבוהה ובלתי מתפשרת תוך שימוש במתודולוגיות ו Best Practices של חברות התוכנה המובילות שהותאמו על ידי המומחים הטכנולוגיים של .NAYA

מערכת הגיוס של רדמץ' Redmatch)) הוטמעה בחברת NAYA על מנת לספק פתרון גיוס מתקדם לצוות הגיוס ולאפשר להם למצוא את המועמדים המתאימים ביותר לכל תפקיד בזמן קצר וביעילות. מנגנון ההתאמה הייחודי של המערכת מנפה ומדרג את המועמדים המתאימים לפי אחוזי התאמה לכל משרה ומאפשר התמקדות במועמדים המתאימים בלבד.